458 boekwerken besproken, te we ten: „Credietverlening voor eigenaars en pachters van kleine landbouwbedrijven in de Ver enigde Staten" en „Landbouw- cijfers 1955". Verder wordt in geleid een nieuwe brochure van het gezinsbegrotingsinstituut. Er volgt nog een verslag van het kassiers-weekeinde op „Ons Erf", van de opening van het kantoorgebouw van de boeren leenbank Naaldwijk en van het gouden jubileum van de boeren leenbank Poeldijk. De kassier-redacteur bespreekt tenslotte enige ideeën van de kassier van Wijchen over voor lichting en propaganda. Het laatste woord zal daarover nog wel niet gezegd zijn.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1955 | | pagina 2