205 taire regeling, die aan die bijzon dere omstandigheden is aange past. De verdere wijzigingsvoor stellen, meer van technische aard, gaven uiteraard niet veel stof tot bespreking; evenmin was dit het geval met de voor stellen ter zake van de pensioen regeling voor de kassiers. Veel is er in deze cursus van de aandacht gevraagd en voor de meeste beheerders brengt de tijd van het jaar drukke bezig heden in eigen land- en tuin bouwbedrijf mede. Dat zo vele beheerders niettemin weer zo veel tijd aan de cursusbijeen komst hebben willen besteden, stemt tot dankbaarheid. Moge de grondige voorbereiding der agenda-punten in de cursusbij eenkomst tot een vlotte en vruchtbare behandeling in de Algemene Vergadering voeren.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1955 | | pagina 5