CIRCULAIRES 235 110. 638 dd. 29 April 1955 t/m no. 640 dd. 11 Mei 1955 Achtereenvolgens wordt behandeld: in circulaire no. 638 dd. 29'April 1955 (Administratie): de pe riodieke inzending van saldi- en/of tcllingstaat uit grootboek I; in circulaire no. 639 dd. 10 Mei 1955 (Voorschot- en crediet- verlening): de goedkeuring en het opmaken van concept-acten door de Centrale Bank voor hypotheekverleningen t.b.v. de boerenleen banken, waarvoor in de toekomst voorafgaande inzending van een kadastraal extract nodig is; in circulaire no. 640 dd. 11 Mei 1955 (Formulieren en materia len): de voorlichting door de Centrale Bank over beveiligingsmo gelijkheden.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1955 | | pagina 35