234 spiegeling zijn van het ideaal, dat ons moet bezielen. Een pret tige introductie, óók voor een incorrecte cliënt. Bovenstaande visie is uitein delijk voor rekening van onder getekende. Hij wacht met be langstelling op reacties van zijn bijna 600 collega's, die hem, tussen haakjes, de laatste tijd wel wat erg in de steek laten. Is er niemand meer, die iets in teressants weet te vertellen? KASSIER-REDACTEUR.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1955 | | pagina 34