,7 2I 230 De Productiekosten bij de verschillende kweekmethoden Verdeling v/d kosten voor Nederland Grotten iooo m2 2 teelten Schuur 1V2 teelt 3 teelten Kisten- systeem 4Y-i teelt gld. gld. gld. gld- 0 0 Kapitaal: 9 20 Rente en afschr. van gebouwen 800 2340 4800 4750 Rente en afschr. van installaties 1860 1860 2650 grondmachines 100 1250 1250 1400 Materiaal: 48 34 33 32 Mest 4000 5250 6300 7500 Brocddek-aarde 740 1725 2190 2640 verwarming en electriciteit 120 3375 375° 3940 Arbeid: 33 39 36 38 Arbeidsloon 325° 11.250 12.500 16.000 Plukken, verpakken en diversen 100 625 750 6 70 Verkoop: 10 10 10 10 Afzet en transport 1020 3075 3750 4400 Totaal: 10.120 100% J 30.750 100% i 0 1 0 i 43-950 ioo°/'o Opbrengst in kg. 3.500 15.000 18.000 21.500 Kostprijs/kg. 2,89 2,05 2,06 2,04

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1955 | | pagina 30