202 en te Breezand-Anna Paulowna. Twee andere banken n.I. die te Ootmarsum en Voorschoten openden een nieuw kantoorge bouw. Van deze heugelijke ge beurtenissen wordt verslag ge daan. De Kassier-Redacteur klaagt, dat zijn collega's hem in de steek laten. Hij heeft daarom zelf een onderwerp ter hand genomen en wel naar aanleiding ener ad vertentie van een boerenleen bank, waarin sprake is van het opleggen van boete, ingeval een spaarder zijn boekje niet voor controle inlevert.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1955 | | pagina 2