(f 225 „Onder die last is meer dan één kassier bezweken en hier en daar moest door de inspectie dienst van de Centrale Bank worden bijgesprongen. Maar zo niet te Neerbosch en Hees. Daar stond onverschrokken en rustig met kop en schouders uitstekende boven de turbulen tie van die dagen, als een trouw huisvader voor de gehele boe renleenbankfamilie paraat, de gelijk en nuchter, tegelijk moed- insprekend en bagatelliserend, wat door anderen werd over dreven, op zijn post," za'k maar zeggen, zie-de": de ouwe Wel len." Hierna schetst Mr. van Cam- pen uitgebreid het vele werk, dat door de familie Wellen ver richt werd om de boerenleen bank tot groter bloei te brengen en dat zijn bekroning vond in de opvolging van de oude kas sier door zijn zoon. Tot slot spreekt Mr. van Campen: „Hier te Neerbosch en Hees zal de toekomst gereed vinden een boerenleenbank als een zee waardig schip, dat is uitgerust om brede financiële wateren te bevaren en, als het moet, een nieuwe zee ontdekken. Met zo'n kapitein, met zulke officieren en met zo'n stuurman en wij al len nederig Gods zegen sme kend, waarin het al is gelegen: zal het waarachtig wel gaan." Boerenleenbank Neerbosch en Hees kan zeker terugzien op een zeer geslaagd feest, een voor uitstrevende boerenleenbank waardig. Gouden feest van de Boerenleenbank Breezand-Anna Paulowna Op 20 April 1955 vierde de boerenleenbank BreezandAn na Paulowna haar 50-jarig be staan. Deze dag werd begonnen met een plechtige H. Mis, waar na aan leden en genodigden een ontbijt werd aangeboden. De voorzitter, de Heer Vieveen, heette allen hartelijk welkom, in het bijzonder de Heer J. Neuvel, een van de oprichters van de bank. Hierna nam Pastoor Vis het woord, die de bank feliciteerde met het jubileum en de hoop

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1955 | | pagina 25