^ibjpagxuicla Aanl»i<>ilinq vnn een «paariioeLjc mei «iriïlis eerste inlaqe tij cyeLoorte Steeds meer boerenleenbanken gaan over tot het aanbieden van een gratis spaarinlage bij de ge boorte van kinderen in haar werkgebied. Hierbij maken zij dan gebruik van certificaten van aanbieding, die vergezeld gaan van een klein foldertje „Wel kom". Op deze manier worden talrijke nieuwe en doorgaans geen slechte relaties gewonnen. Het komt praktisch niet voor, dat dergelijke schenkingen ver loren gaan, doordat ze worden opgehaald. Meestal storten de ouders er nog een bedrag bij of nemen ook een boekje voor de andere kinderen. Het is een bekend feit dat, „Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst" bij het sparen van grote betekenis is. Kinderen kun nen weliswaar nog geen grote bedragen sparen maar later, wanneer ze in de gelegenheid komen om te sparen, zijn zij met de boerenleenbank vertrouwd. Mede door deze actie kunt U in Uw werkgebied de boerenleen bank maken tot de spaarbank voor iedereen. Wij raden U af om beperken de bepalingen aan een dergelijke actie te verbinden. Juist het ver trouwen, dat U op die manier schenkt, wordt door de nieuwe relaties zeer gewaardeerd. Het uitbreiden van het aantal spaarders bij de Spaarbank van de Boerenleenbank is van groot belang voor de toekomst. Juist deze methode bezorgt Uw boe renleenbank vele en goede toe komstige relaties. Neem er eens een proef mee. „Jong gespaard is oud gegaard:

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1955 | | pagina 22