Muiuiiddi^se IZ||7 1n\exkdeimgm COÖPERATIEVE CENTRALE BOERENLEENBANK EINDHOVEN Algemene Vergadering ^Pkiiipó-^-ubileuinkai No. 418 APRIL 1955 VAN DE COÖP. CENTRALE BOERENLEENBANK HET ONDERLING WAARBORGFONDS EN VAN DE N.V. BOEREN-HYPOTHEEKBANK De Algemene Vergaderingen van de N.V. Boeren-Hypotheekbank, van de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank en van het Onderling Waarborgfonds zullen worden gehouden te EINDHOVEN op MAANDAG 13 JUNI in de: ^f-onc/h-laan nc. 3 Aanvang respect, om 10.30 en 1 1 uur. Oproeping en Agenda zullen aan de Boerenleenbanken worden toegezonden. Aanwijzingen, hoe bovenbedoelde vergader-hal vanaf het station langs de kortste weg kan worden bereikt, zullen nog worden bekend gemaakt.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1955 | | pagina 1