INHOUD DER MEDEDELINGEN JANUARI - DECEMBER 1955 Nrs. 415425. Blz. 1—596 Bladz. Algemene Vergadering der N.V. Boeren-Hypotheekbank Verslag van de gehouden fe Eindhoven op 13 Juni 1955 317 Algemene Vergadering der Centrale Boerenleenbank. Verslag van de gehouden te Eindhoven op 13 Juni 1955 243 Inleiding van de heer Mr. P. W. H. Truyen, ter opening van de Algemene Vergadering 246 Toelichting op de Balans en Verlies- en Winstrekening 1954 door de heer A. N. Fleskens, Voorzitter van het Bestuur254 Toespraak van Mr. Ph. C. M. van Campen, Directeur van de Centrale Bank260 Armslag. Ruimer voor de boerenleenbanken404 460 Artikel 8 van het Huishoudelijk Reglement van de Centrale Bank 404 Belastingheffing. De Coöperaties en het Coöperatieve Landbouwcrediet in de Staten-Generaal462 Beleggingsuifzettingen buiten de landbouw58 Boeren-Hypotheekbank. N.V. Uitloting pandbrieven454 Boerenleenbank-praktijk: Bespreking van een tweetal onlangs verschenen boekwerken 499 De boekhouding van het boeren- en tuindersbedrijf .178 343 De inzending van de balans en verlies- en winstrekening 1954 27 85 De Kassiersclub „Breda en omstreken" bezocht de Effectenbeurs 281 Formulier B.G. 382 Het gemeenschappelijk gebruik van landbouwwerktuigen I il lil 174 218 378 Iets over de taak van de beheerders bij de voorschot- en crediet- verlening432 Najaarscursus 1955 575 Openstelling der Boerenleenbank bij afwezigheid van de kassier 87 Voorzorg voorkomt zorg375 430 Zo kan het ook!134 Borgstellingsfonds. Voorschotverlening met inschakeling van het voor de Landbouw en van de Waarborginstituten13 Bij een afscheid: de heer Th. J. Visser, Directeur van de Centrale Raif- feisen-Bank te Utrecht, verlaat de dienst363 C.E.A. Inleiding van Dr. G. Klusak470

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1955 | | pagina 1