4 7 PANDBRIEVEN HET EIGEN BOERENBEZIT BOEREN-HYPOTHEEKBANK TE EINDHOVEN 8298 Dit kan geschieden door hei plaatsen van DER N.V. Deze pandbrieven zijn tot nader order tegen de koers van 100% verkrijgbaar in coupures van f 1000 - en f 500.-.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1951 | | pagina 36