8294 OVERZICHT VAN DE OMZETTEN DER PLAATSELIJKE BOERENLEENBANKEN IN 1951. MAAND MEI. SPAARGELDEN Inlag sn Terugbetalingen Jan. t/m April Mei Jan. t/m April Mei Noord-Brabant 28 127 300 6 086 000 30 531.800 6 537 700 Limburg 19 061.000 4 102 000 24 466 200 4 707 800 Gelderland 7.150 400 1.971 600 8 582 800 1.966 300 Overijssel 4 583 900 1.550 500 6.311.600 1.487 200 Zuid Holland 4.188 500 1.051 500 7 041 100 1.379 600 Noord-Holland 3 057 700 679 900 4 554 000 1.116 900 Zeeland 2.579 700 323 700 2.079 000 558 800 Utrecht 931 300 237 400 1.471 300 318100 Drenthe 388 300 75 700 473 300 90 900 Friesland 257.600 66 700 530.000 133 900 70 335.700 16.145 000 86 041.100 18 297.200 (1950) (72.893.500) (21.382.700) (66.998.200) (17.738.400) LOPENDE-REKENINGEN Storlingen Uilbetalingen Jan. t/m April Mei Jan. t/m April Mei Noord-Brabant 84 127 800 21 892 100 85 763 200 22563000 Limburg 52.903.700 16 478 500 56.342509 15 716 300 Gelderland 21.350.100 6 179 700 21.495.400 5 883.300 Overijssel 17.511800 A 478 300 18175100 4.971.500 Zuid-Holland 29.269 800 14 857 300 35.723 000 12 524.200 Noord-Holland 8 698 100 1.985 700 10.457 400 2.184.300 Zeeland 7.038100 865.700 6.870.100 983 600 Utrecht 2.537.000 1 062.400 2.726 900 991.400 Drenthe 904.400 234.600 912.500 277.400 Friesland 554.900 146.400 651.800 144.000 224.895.700 68.180.700 239.117.900 66.239.000 (1950) (186.564.400) (56.475.200) (185.947.900) (55.222.000) VOORSCHOTTEN Aflossingen Nieuwe Voorschotten Jan. t/m April Mei Jan. t/m April Mei Noord-Brabant 789.400 358.500 4.120.700 941.800 Limburg 765 500 154.200 2.998.300 898.600 Gelderland 245.200 149.600 1.904 700 516 600 Overijssel 161.800 60 800 1.714 000 304 000 Zuid-Holland 413 500 141.800 2.657.900 369.400 Noord-Holland 157.200 15.900 766 200 161.300 Zeeland 33 800 4.600 208 500 14.000 Utrecht 34.400 13 600 145 200 196.100 Drenthe 20 800 6.800 97.100 21.600 Friesland 15.800 3.600 158 000 31.900 2.637.400 909.400 14.760 600 3 455.300 (1950) (2.074.800) (637.400) (7.493.500) (2.025.900)

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1951 | | pagina 32