8293 nummer van Hef ingetrokken boekje worden vermeld in de kolom „Aantekeningen". Tevens wordt in formulier 35 vermeld het folionummer van de grootboekrekening, waarop de laatste post, die in het oude boekje voorkomt, is geboekt. 4. De kassier bij het uitreiken van het nieuwe boekje de re keninghouder de overbrenging van het saldo van het oude boekje laaf controleren. Ten bewijze, dat deze overbrenging is gecontroleerd behoort de betreffende verklaring op de laatste bladijde van het oude boekje door de rekeninghouder te worden ondertekend. Deze verklaring behoeft niet gezegeld te zijn. Voor zover oude boekjes worden vervangen, waarin de verklaring niet ge drukt staaf, wordt ze er door de kassier ingeschreven. De beschouwingen over de behandeling en de administra tie van de spaar-, deposito-, voorschot- en lopende-rekening- boekjes zouden niet rond lopen, indien niet het een en ander werd gezegd over de intrekking van deze boekjes. Hierover in een slotartikel. CIRCULAIRE No. 421 dd. 22 SEPTEMBER 1951 l/m CIRCU LAIRE No. 423 dd. 27 SEPTEMBER 1951. Achtereenvolgens wordt behandeld: In circulaire no. 421een nadere uiteenzetting omtrent de opening, renteberekening, terugbetaling en boekingen met betrekking tot de Spaarreserve-rekening, alsmede van de daarbij te bezigen formulieren; in circulaire no. 422: de invulling van de maandstaat inge volge algemene vergunning no. 40D en de inzending daar van per 30 September 1951; in circulaire no. 423: de betaalbaarstelling bij de boeren leenbanken van vergoedingen, door de Schade-Enquêfe- Commissie toegekend wegens huisraadschade.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1951 | | pagina 31