8283 ranfieverklaring (of een aantekenings-polis) certificaat van bezwaardheid of verkorte staat van inschrijvingen, een kadastraal extract en verdere normale verschotten. 2. Bij vernieuwing van hypotheek bedraagt het tarief, indien de schuldeiser, de schuldenaar, de schuld en het onder pand dezelfde blijven: tot 5.000,onbepaald; boven 5.000,50, 3. Bij verhoging van de lening of van het bedrag, waarvoor zekerheid is gesteld, wordt het onder 1 genoemde tarief alleen berekend over de verhoging, onverminderd de kosten van royement. 4. Bij uitbreiding van het onderpand wordt het onder 1 ge noemde tarief berekend over tweederde van de waarde van het toegevoegde onderpand met dien verstande, dat het verschuldigde bedrag niet meer beloopt dan de helft van het bedrag berekend over de oorspronkelijke hypo theek. Bij samenloop van dit geval met dat onder 3 ge noemd wordt een van beide tarieven en wel het hoogste, toegepast. 5. Voor hypotheken inzake woningbouw met steun van overheidswege geldt: tot 5.000,tarief 1, boven 5.000,tot en met 200.000,J^°/o 116,—, boven 200.000,tot en met 400.000,366, Vie°/o over het meerdere boven 200.000, boven 400.000,491,V32°/o over het meer dere boven 400.000, 6. Acten van royement: 25,kosten van doorhaling. Tweede en verdere doorhaling bij dezelfde acte voor de zelfde debiteur voor iedere doorhaling 10,kos ten van doorhaling. B. Het Transporttarief. Tot 1.000,onbepaald, vanaf 1.000,tof en met 2.000, boven 2.000,tot en met 7.500,- over het meerdere boven 2.000, 2% 25,—, 65,— 1 X°lo

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1951 | | pagina 21