v\AANDELIJKSCHE sAEDEDEELINGEN stil rrrr=r. 2* -* ^an de coöperatieve CE^RAL*i boerenleenbank te eindhoven korte inhoud. op leder bedrijf kent zijn eigen Cen- ook in het bedrijf van de Soeren eenbanken e hebber, -^^^-tS^neer de resultaten van het afgelopen ,aar worden vastgeste 1948 ontwikkeld hebben. inmiddels verschenen Oorlogs- „oord op hel Ontwerp verin dit SCh"de' d.r MaondelUksche Med.d.eüng.n een «ersl. indruk nummer der MaanaenjKs beschrijving van aan het actuele onderwerp van de crediet len'"^' inmiddels alle Boerenleenbanken hebben

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1949 | | pagina 1