INHOUD DER MEDEDELINGEN JANUARI - DECEMBER 1949 Nrs. 354—359. Blz. 7243—7398. Bladz. Afwikkeling der Geldsanering7252 Zie ook circulaires nrs. 286, 294, 295, 301, 308, 313, 314. Algemene Vergadering Coöp. Cenlr. Boerenleenbank 24 Augus tus 1949 7373 Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw7297 Zie ook circulaires nrs. 304, 309, 311, 315, 316, 318, 321, 325. Beleggingscerlificaten7255 Betalings- en Giroverkeer bij de plaatselijke Boerenleenbanken en de daarbij te gebruiken formulieren7306 Boerderljenbouw7278 Boeren-Hypotheekbank. Kort Verslag Alg. Verg. 24 Aug. 1949 7369 Brandpolissen. Zie circulaire no. 287. Circulaires. No. 285 van 11 November 1948 inzake uilbetalingen landbouw- hersfel 7264 no. 286 van 19 November 1948 inzake de afwikkeling geld- zuivering7264 no. 287 van December 1948 inzake brandpolissen 7264 no. 288 van 20 December 1948 inzake herberekening kassiers salaris 7264 no. 289 van 12 Januari 1949 Inzake uitbetalingen ten laste van rekeningen van nlef-ingezetenen 7264 no. 290 van 17 Januari 1949 inzake opgave rekeningen ten name van niet-ingezetenen7264 no. 291 van 19 Januari 1949 inzake uitbetalingen ten laste van rekeningen van niet-ingezetenen7264 no. 292 van 27 Januari 1949 inzake financieringsregeling Wo ningbouw 7264 no. 293 van 26 Januari 1949 inzake credieten van de Herstel- bank N.V. voor heraanschaf van inventaris 7264 no. 294 van 10 Februari 1949 inzake de Wet afwikkeling geld- zuivering7287 no. 295 van Februari 1949 inzake de afwikkeling geldzuivering 7287 no. 296 van 17 Februari 1949 inzake Consumentencrediet 7287 1

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1949 | | pagina 1