Sw;:,;- -sfe-rSKs skw aRusff g* ^rSSst^tx eVHir:esredind:reedeUWi9e bel°ni"9 WB,be*e' 7270 L. THIELS f lijden 2e4n L'™*" een gedut sinds 1926 lid van het besluur 'd.r i "'f" dLer "«venden Hij ,1 1937 werd hij Onder-direcfëur De overleden Luyks9es,d- man, die nooit een verqaderina van h j! u t W3S 6en rechtschap goed inzicht en jarenlange ervaring werdtn °V.er.sloeg' Door 2' hoge prijs gesteld. Moge de Goede G d l adv'®.*®" steeds J. CREEMERS. f Vrij onverwacht overleed te We«*rf rto i lid van de Raad van Toezicht der Bnoroni u 1a? Creemers' sinds 19; w. VAN LANKVELT. f de oprichting bestuuVfbd erdaa^na'onde^d'H6?r W^van Lankvelt, vanaf De overledene was een zeer Jln 5 r_fC,eur der boefenleenbank schapen man. Ook was hij een de9elijk katholiek en recht- bank. Moge de goede God hem vom/'9 bestuurslid der boerenleen- eeuw,ge beloning geschonken hebben Welbes,eed !®«n reeds de nij ruste in vrede. gerardus de VALK. f ...9p 27 December 1948 overleed n_ Heumen.'sieeds lervuldVhij dtz^nctfe" To.ezich' de' Boerenleenbank reeds de beloning hebben gescho^ '"9' M°,ge de Soede God hem belangeloos heelt gedaan gesch°"hen voor al het goede wat hij Hij ruste in vrede. JOHANNES HENDRIKS, f drilt Hij wt'^l^medXd^hfers de^B l'4® de 'leer J' Hen- we Ito, 1948. Hij deed tich in deze 22'lJ ?ekoze" bestuu^slTd en rechtvaardig man, die de belannon jaren kennen als een oprecht en harte gingen. Hij' vetutde'Tn ookHoZr'^^ te? 2|jn adviezen getuigden van een goed 9 Z® een v®rgadering. daarom ten zeerste gewaardeerd 9 ZU'Ver inzich' werden HIJ ruste in vrede.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1949 | | pagina 28