7266 OVERZICHT VAN DE OMZETTEN DER PLAATSELIJKE BOE RENLEENBANKEN IN 1948. MAAND NOVEMBER (Bedragen in duizenden guldens) SPAARGELDEN Inlagen Terugbetalingen Jan./Oct. November Jan./Oct. November Noord-Brabant 66.335.900 7.183.600 78.214.900 6.835.500 Limburg 44.902.300 5.065.600 52.133.600 4.781.200 Gelderland 18.554.100 2.137.800 20.549.200 1.901.900 Overijssel 12.435.300 1.471.000 14.026.500 1.038.000 Zuid-Holland 12.837.700 1.329.500 14.788.100 1.193.500 Noord-Holland 8.315.900 1.433.600 9.153.100 893.700 Zeeland 3.371.800 472.300 3.855.600 402.900 Utrecht 3.702.500 378.000 4.501.300 339.200 Drenthe 1.589.900 133.100 1.638.000 147.500 Friesland 882.700 85.700 1.043.600 45.100 172.928.100 19.690.200 199.903.900 17.578.500 LOPENDE-REKENINGEN Stortingen Uitbetalingen Jan./Oct. November Jan./Oct. November Noord-Brabant 126.023.100 11.015.500 125.437.600 10.657.900 Limburg 57.982.100 6.080.000 57.364.800 6.614.000 Gelderland 27.977.700 3.127.300 28.169.200 3.555.000 Overijssel 23.855.100 2.458.800 24.194.800 2.788.100 Zuid-Holland 80.268.300 4.616.400 76.471.300 6.562.200 Noord-Holland 10.275.200 2.197.100 11.315.200 1.493.300 Zeeland 7.453.700 707.900 7.783.500 752.600 Utrecht 2.973.800 933.900 2.906.200 477.500 Drenthe 1.443.200 145.300 1.383.500 104.700 Friesland 557.800 58.100 661.000 41.300 338.810.000 31.340.300 335.687.100 33.046.600 VOORSCHOTTEN Aflossingen Verleend Jan./Oct. November Jan./Oct. November Noord-Brabant 602.600 54.600 3.539.200 243.500 Limburg 783.200 91.800 3.289.400 290.200 Gelderland 304.700 33.100 1.138.400 213.600 Overijssel 212.500 19.400 581.400 61.500 Zuid-Holland 214.800 44.800 738.300 112.100 Noord-Holland 141.100 13.700 457.400 81.100 Zeeland 35.100 5.700 373.200 2.500 Utrecht 33.000 800 178.100 13.000 Drenthe 25.200 1.800 79.900 17.000 Friesland 7.200 300 48.400 4.000 2.359.400 266.000 10.423.700 1.038.500 In dit overzicht konden niet worden opgenomen de omzetten over de maand October van 3 boerenleenbanken, over de maand November van 6 boerenleenbanken.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1949 | | pagina 24