7265 OVERZICHT VAN DE OMZETTEN DER PLAATSELIJKE BOE RENLEENBANKEN IN 1948. MAAND OCTOBER (Bedragen in duizenden guldens) SPAARGELDEN Inlaqen Terugbetalingen Jan./Sept. October Jan./Sept. October Noord-Brabant 58.370.100 7.804.800 69.984.900 8.019.600 Limburg 39.615.300 5.287.000 47.461.200 4.672.300 Gelderland 16.694.600 1.787.000 18.695.300 1.758.500 Overijssel 11.184.600 1.222.300 12.929.400 1.045.500 Zuid-Holland 11.397.300 1.440.400 13.523.800 1.264.400 Noord-Holland 7.471.900 791.100 8.359.000 741.700 Zeeland 3.042.300 329.500 3.560.900 294.700 Utrecht 3.131.700 570.800 3.937.000 564.300 Drenthe 1.482.500 107.400 1.539.600 98.400 Friesland 803.500 79.100 942.200 101.300 153.193.800 19.419.400 180.933.300 18.560.700 LOPENDE-REKENINGEN Stortingen Uitbetalingen Jan./Sept. October Jan./Sept. October Noord-Brabant 115.499.000 10.472.000 112.869.000 12.479.900 Limburg 50.839.900 7.142.200 50.386.400 6.978.500 Gelderland 25.224.000 2.655.500 25.049.200 3.023.400 Overijssel 20.957.900 2.830.200 21.448.300 2.697.700 Zuid-Holland 72.847.600 7.420.700 67.382.900 9.088.400 Noord-Holland 8.997.300 1.229.500 10.007.000 1.269.700 Zeeland 6.032.100 1.421.600 6.476.600 1.306.900 Utrecht 2.626.600 347.200 2.531.400 374.700 Drenthe 1.334.800 108.400 1.252.800 130.700 Friesland 476.500 81.300 591.500 69.500 304.835.700 33.708.600 297.995.100 37.419.400 VOORSCHOTTEN Aflossingen Verleend Jan./Sept. October Jan./Sept. October Noord-Brabant 533.900 67.500 3.391.700 147.400 Limburg 723.100 60.100 3.015.700 273.700 Gelderland 284.900 19.800 981.500 157.400 Overijssel 187.500 24.800 517.100 64.300 Zuid-Holland 206.600 8.200 680.800 57.500 Noord-Holland 102.100 38.400 433.300 17.100 Zeeland 26.500 8.600 314.200 59.000 Utrecht 31.700 1.300 146.600 30.500 Drenthe 22.300 2.900 77.000 2.900 Friesland 5.200 2.000 43.900 4.500 2.123.800 233.600 9.601.800 814.300 In dit overzicht konden niet worden opgenomen de omzetten over Oc- fober van 12 boerenleenbanken.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1949 | | pagina 23