7264 CIRCULAIRES no. 285 dd. 11 NOVEMBER 1948 f/m CIRCU LAIRE no. 293 dd. 26 JANUARI 1949. Achtereenvolgens vindt U hierin opgenomen: In circulaire no. 285: instructies bij uitbetalingen door de Rijksdienst voor Landbouwherstel. In circulaire no. 286: verschillende punten inzake de afwik keling geldzuivering zoals: de beleggingsrekening, invesfe- ringscertificafen, opfierekeningen van 3.600,of meer, splitsing tegoed ten name van een overledene, deblokkering en opfierekeningen ten name van niet-ingezefenen. In circulaire no. 287: dat bij het overleggen van hypotheek- stukken volstaan kan worden met een gezegeld afschrift van de brandpolis. In circulaire no. 288: de mogelijkheid van herberekening van hef kassierssalaris voor 1949 op basis van de gegevens van boekjaar 1948 alsmede de tijdelijke bijslag op het salaris, welke van Overheidswege is vastgesteld. In circulaire no. 289: uitbetalingen ten laste van rekeningen van niet-ingezefenen. In circulaire no. 290: opgave rekeningen ten name van niet- ingezefenen met een omschrijving van hef begrip ,,niet-in- gezetenen". In circulaire no. 291: enkele aanvullende gegevens op cir culaire no. 289. In circulaire no. 292: nadere aanwijzingen op circulaire no. 282 inzake hypofheekverlening op panden vallende onder de Financieringsregeling Woningbouw. In circulaire no. 293: 'n aanvulling op circulaire no. 273 be treffende credieten van de Herstelbank voor heraanschaf in ventaris.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1949 | | pagina 22