7263 zolang de ontbrekende gegevens niet zijn aangevuld, bloot staat aan aanmaningen, zelfs aan vervolging, met de daarop vallende kosten. En in hef belang van de oorspronkelijke op drachtgevers ter voorkoming van onaangenaamheden en kos ten en in het belang van de kassiers willen wij de laatsfen nogmaals op het hart drukken bij het overboeken van belas tingen te denken aan het opgeven van de hierboven gewens te gegevens. 8) BESLUIT. De voornaamste tekortkomingen bij het invullen der giro- biljetten zijn hiermede onder de aandacht van de Heren Kas siers gebracht. Wij doen een dringend beroep op hen, om nog meer zorgvuldigheid dan tof nu toe aan de dag te leg gen bij de behandeling van de formulieren A.A., meer in het bijzonder bij het formulier A.A.2, omdat de Centrale Bank op grond hiervan de opdracht moet uitvoeren. Hef euvel van verkeerde overboekingen op grond van on volledige opgaven is nog te groot om er achteloos aan voor bij te gaan. Hier geldt zeker het gezegde: „Beter niet, dan verkeerd". Beter is het, eerst volledige gegevens bij elkaar te hebben, en de overboeking even te laten wachten, dan deze foutief in zee te sturen. De veiligste en ook eenvoudig ste weg is, geen enkele onvolledig omschreven opdracht uit te voeren. De Centrale Bank heeft daarom gemeend, te be ginnen met 1 Maart a.s., alle niet volledig ingevulde giro- opdrachten onverwijld aan de plaatselijke boerenleenbanken te retourneren met hef verzoek de ontbrekende gegevens aan te vullen. INHOUDSOPGAVE DER „MEDEDELINGEN". Bij dit nummer der „Mededelingen" is een inhoudsopgave gevoegd over het jaar 1948.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1949 | | pagina 21