6994 „De leden der Boerenleenbank te Geldrop de oudste bij de Centrale Bank te Eindhoven aangesloten Boerenleenbank in {eestvergadering bijeen ter viering van hef gouden be staan der Boerenleenbank richten hun dankbare hulde naar U Monseigneur, gedenkende de bijzondere beteekenis der pioniers, die het boerenleenbankwerk hier te lande hebben ondernomen". Dit telegram werd prompt als volgt beantwoord: „De boerenleenbanken hebben veel meer goed gedaan dan de oprichters ooit hadden kunnen denken. Geldrop gaf het voorbeeld en de naam van Vincent van den Heuvel zal als de krachtigste figuur der pioniers niet enkel in Geldrop maar in geheel het land in eere blijven. Dat de Boerenleen bank in Geldrop 50 jaar bestaat en bloeit, is wel bewijs van onderlinge Christelijke liefde, waarmede ik bestuur en leden mag huldigen. Ook een eer voor Geldrop, dat de Centrale Boerenleenbank bijna 50 jaar door inwoners van Geldrop als voorzitters bestuurd werd. Hartelijk dank voor hulde, van der Marck". De feestviering te Geldrop bij gelegenheid van het vijftig jarig bestaan der oudste bij de Centrale Bank te Eindhoven aangesloten Boerenleenbank, werd een demonstratie van de eendracht tusschen Boerenleenbanken en Centrale Bank en tusschen het levend geslacht van Raiffeisen-menschen en de pioniers, die de Raiffeisen-idee in ons land ten bate van land en tuinbouw tot ontwikkeling brachten. Op die eendracht doelden de slotwoorden van de feestgids: O, Neerland! Soo ghij maer en bout Op God den Heer altijd, U pijlen vastgebonden hout, En 'f saem eendrachtig sijt. DE KOMENDE SPAARCAMPAGNE. Nog altijd vormen de particuliere instellingen de belang rijkste schakels in het spaarwezen. Stond per ultimo 1946 bij de Rijkspostspaarbank een spaarkapitaal uit van 1.5 milliard gulden, bij de particuliere spaarbanken stond uit een bedrag van ongeveer 750 millioen gulden, terwijl bij de gezamen lijke boerenleenbanken, aangesloten bij de Centrale Bank

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1947 | | pagina 4