7006 Circulaire rso. 244 dd. 14 Juli en circulaire no. 245 dd. 12 Augustus 1947. In circulaire no. 244 komt ter sprake: 1. Tegoed staande ten name van een overledene. 2. Waardeloos verklaarde biljetten van 1.000,en 500,—. 3. Berekening van de loonbelasting. 4. Saldi tegoed van vijanden, N.S.B.'ers en van hun vrij heid beroofde collaborateurs. Circulaire no. 245 behandelt: 1. Verplichte aanmelding Amerikaanse effecten. 2. Het beheer van effecten van ingezetenen en niet- ingezetenen. 3. Loonbelasting. 4. Betaling van belasting uit geblokkeerd tegoed of groot boek-inschrijvingen. 5. Sociale verzekeringen. 6. Consumenten credief (geblokkeerde voorschotboekjes). ©VERZiCHT DER BIJ DE PLAATSELIJKE BOERENLEENBAN KEN INGELEGDE EN TERUGBETAALDE SPAARGELDEN IN 1947. in duizenden guldens Provincie inlagen ferugbetal ingen Jan./Mei Juni Jan./Mei Juni Noord-Brabant 20.293 3.264 22.322 4.258 Limburg 14.394 2.325 16.189 3.287 Gelderland 7.540 1.295 7.701 1.687 Overijssel 4.102 818 4.739 779 Zuid-Holland 4.362 1.072 7.200 933 Noord-Holland 2.480 598 3.432 712 Zeeland 1.268 ,158 1.241 233 Utrecht 942 139 1.394 185 Drenthe 356 101 303 78 Friesland 277 53 411 77 56.014 9.823 64.932 12.229 In dit overzicht konden nog niet worden opgenomen de ontvangen en uitgegeven spaargelden van 3 banken over de maand Januari, 4 over Februari, 5 over Maart, 7 over April, 8 over Mei en 18 over Juni, daar wij de dagboekvellen van deze banken niet tijdig ontvingen.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1947 | | pagina 16