6935 wint nog steeds aan befeekenis. Teneinde dit nog meer te bevorderen is het evenzeer gewenscht om het door een di recte berichtgeving te perfectioneeren. Nemen we wederom een voorbeeld: De landbouwer A. Ogink te Hoonhorst (Ov.) geeft op dracht aan den kassier van de boerenleenbank te Hoonhorst om over te maken aan een agent voor landbouwmachines P. Jorink te Raalte, rekening houdend bij de boerenleenbank aldaar, een bedrag van 500,voor een geleverde schijf-eg. De beide plaatsen Hoonhorst en Raalte liggen dicht bij. elkaar. De overboeking via de Centrale Bank te Eindhoven tfuurt minstens 3 a 4 dagen. De kassier te Hoonhorst behoort nu aan zijn collega te Raalte een berichtje door ,fe geven luidend als volgt: 1 „Aan de boerenleenbank te Raalf^. „Wij hebben dd. heden aan de Centrale Boerenleenbank „te Eindhoven opdracht gegeven om over te boeken op „Uwe rekening een bedrag van 500,afkomstig van: A. „Ogink, A. 243 alhier; „bestemd voor: P. Jorink, Dorpsstraat 6 te Raalte; „uit hoofde van: levering schijf-eg, nota 1 Februari 1947. Hoogachtend Boerenleenbank Hoonhorst kassier „Hoonhorst 3 Februari 1947. De giro-opdracht aan de Centrale Bank ten gunste van de boerenleenbank Raalte dient dan echter niet meer de volledige omschrijving te bevatten, daar anders wellicht de boerenleenbank Raalte bij ontvangst van de creditopgave van de Centrale Bank nogmaals een creditnota voor P. Jorink zou maken. Op de giro-opdracht dus uitsluitend te vermel den: „overboeken ten gunste van de boerenleenbank Raalte, volgens schrijven van 3 Februari 1947". De boerenleenbank te Raalte kan de overboeking reeds direct afwerken, na onfvangst van den brief van Hoonhorst dus, voordat zij de creditopgave van de Centrale Bank heeft ontvangen, en achtereenvolgens boeken in zijn dagboek, in het grootboek en onmiddellijk bericht doorgeven aan den

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1947 | | pagina 13