Bladz. Sociale faak der boerenleenbanken bij de toepassing der oorlogs schaderegeling 6906 Spaarcampagne. De komende 6994 Spaargelden. Overzicht dei bij de aangesloten boerenleenbanken ingelegde en terugbetaalde 6922, 6938, 6948, 6974, 6990, 7006, 7020, 7042 Spreekbeurt Algemene Vergadering 6973 Tentoonstellingen6898 Tuinderskassen. Herstelfinanciering (Zie ook circ. no. 243) 6998 Verenigingen. De toetreding van tot het lidmaatschap der boe renleenbank 6949 Vermogensaanwasbelasting. Aangiftebiljetten voor de 6899 Affrekregeling voor landbouwgronden7011 Waardering van hef vee voor de 6946 Vermogensheffing-ineens6911 Vliegvelden. Hypotheken rustende op gronden, welke zijn ge vorderd voor de aanleg van 7019 Voorschotverlening op schadeuitkeringen aan oorlogsgetroffenen 6907 Vroonhoven. C. van 6925 Wet Ouderdomsvoorziening7016 Woningbouw 1947. Financieringsregeling 6926 Zegelwet. Toepassing van de Zie circulaires nos. 240, 241.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1947 | | pagina 4