6898 TENTOONSTELLINGEN. Daar het ongetwijfeld veel nut heeft, dat de Centrale Bank op de landbouwtentoonstellingen vertegenwoordigd is, verzoeken wij de kassiers der aangesloten boerenleen banken, om ons tijdig te waarschuwen, wanneer er z.g. streek-tentoonstellingen worden gehouden. De bedoeling is natuurlijk op de eerste plaats de grootere gewestelijke en niet zoo zeer de kleinere plaatselijke landbouwtentoonstel lingen. INHOUDSOPGAVE 19391946 DER „MEDEDEELINGEN"! Bij dit nummer der „Mededeelingen" is een inhouds opgaaf gevoegd over de jaren 1939 tot en met 1946. Deze vormt met de vorige inhoudsopgaven (over 19201932 en 19331938) een geheel. Denkt aan de plaatsing van 1%"U Schuldbrieven der Coöp. Centrale Boerenleenbank. Door hun korten looptijd (10 jaar) vormen zij een zeer aantrekkelijke belegging voor boer en tuinder binnen hun eigen organisatie. Deze. stukken luiden aan toonder en zijn overdraagbaar. In bijzondere omstandigheden van den houder bestaat de mogelijkheid van terugname der stukken, ook binnen 10 jaar.

Rabobank Bronnenarchief

T01 | 1947 | | pagina 16