6708 de administratie wederom ter hand gesteld. Wij bewonderen onze kassiers, die van hun evacuatie teruggekeerd, hun huis geheel of gedeeltelijk verwoest vonden, weer dadelijk hun taak bij de boerenleenbank aanvaaidden. Overduidelijk is gebleken, dat vele boerenleenbanken, vooral in het Noor den en Oosten des lands, tijdelijk met groote moeilijkheden hebben te kampen gehad. Veel geld kwam binnen, de for- mulierenvoorraad raakte op, contact met de Centrale Bank was onmogelijk. De kassiers en beheerders hebben zich met al die liefde, die zij de credietorganisatie toedragen, door al deze moeilijkheden met succes heengeslagen. Alles staat weer op pooten, de boerenleenbanken werken door alsof er geen oorlog is geweest. Laten wij alle eraan medewerken, dat later geschreven kan worden: dat onze boerenleenbanken financiëel en organisa torisch sterker uit den oorlog kwamen, dan zij er waren ingegaan, dank zij de vasthoudendheid en het beleid van haar beheerders en kassiers. TOEGETREDEN BOERENLEENBANKEN. Sedert de vorige opgave zijn tot onze Centrale Bank toe getreden: op 30 Mei 1945 de Coöperatieve Boerenleenbank te Stevsns- beek (N.B.) op 9 September 1945 de Coöperatieve Boerenleenbank te Emmeloord (Noord-Oostpolder). ^Oost-Brabant".

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1945 | | pagina 8