BERICHTEN VAN DE COÖPERATIEVE CENTRALE BOERENLEENBANK TE EINDHOVEN No. 324. JULI 1944 Pensioenregeling voor de Kassiers der plaatselijke boerenleenbanken CORRECTIE. Bij het afdrukken van het Rapport der PensioensCommissie 1943 in no. 323 der „Berichten" van Mei/Juni 1944 is een hinderlijke zetfout geslopen. Bovenaan op bladzijde 6696 komt de schaal voor, welke is vastgesteld voor de vers zekeringspremie en voor de bijdrage daarin door de banken. In deze schaal zijn de twee koppen verwisseld. Wij laten die schaal, zooals zij moet luiden, hieronder dus opnieuw volgen: Wij verzoeken de beheerders en kassiers der boerern leenbanken, om in no. 323 der „Berichten" van Mei/Juni 1944 zelf de noodige correctie even aan te brengen door bijv. met een pijltje aan te geven dat de twee koppen van de schaal moeten omgewisseld worden. Conform besluit van het Bestuur der Centrale Bank wordt de nieuwe pensioenregeling geacht te zijn ingegaan op 1 Juli 1944. (TER GEDEELTELIJKE VERVANGING VAN DE VROEGERE „MEDEDEELINGEN") (Uitsluitend bestemd voor de aangesloten Boerenleenbanken) Leeftijd kassier minimum te be steden jaarpremie maximum bijdrage der boerenl.bank in deze jaarpremie tot 35 jaar van 35 tot 40 jaar van 40 tot 50 jaar 15°/o v. h. salaris 18°/o v. h. salaris 20°/o v. h. salaris 7/4"/o v. h. salaris 9 °/o v. h. salaris 10 v. h. salaris

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1944 | | pagina 1