MAANDELijKSCHE MEDEDEEUNGEN No. 185. DECEMBER 1931. VAN DE COÖPERATIEVE CENTRALE BOERENLEENBANK TE EINDHOVEN RENTEREGELING BIJ DE PLAATSELIJKE BOERENLEENBANKEN. Onder verwijzing naar de voorlichting, welke gegeven is in Mededeelingen blz. 2342 en volgende (nr. 177 van April 1931) dringen wij bij de Boerenleenbanken, die haar rentes standaard nog niet hebben herzien, er nogs maals op aan: daartoe in een spoedig te beleggen Algemeene Vergadering te besluiten en wel met ingang der wijziging op 1 Januari 1932. Het Handelsregister en onze Coöperatieve Boerenleenbanken. De opgaaf voor 1 Februari. Onze Coöperatieve Boerenleenbanken gelieven er aan te denken, dat zij voor 1 Februari van elk jaar aan het Handelsregister, waar zij ingeschreven zijn, een schrifte lijke opgaaf moeten verstrekken van de wijzigingen, welke het ledenregister der bank over het verstreken boekjaar (1931) heeft ondergaan, een en ander onder vermelding van naam en woonplaats (met volledig adres) der betrokkenen.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1931 | | pagina 1