MAAN DE LI) KSC HE MEDEDEELINGEN No. 182. SEPTEMBER 1931. VAN DE COÖPERATIEVE CENTRALE BOERENLEENBANK TE EINDHOVEN EINDHOVEN, 24 September 1931. Aan onze aangesloten Boerenleenbanken Mijne Heeren, Wij brengen hierbij te Uwer kennis, dat de heer Dr. G. HUYSMANS 4e Heerlen, Directeur van de Rotterdamsche Bankver- eeniging aldaar, met ingang van 1 Januari 1932 is be noemd tot tweede directeur onzer instelling. Wij teekenen met de meeste Hoogachting: Coöperatieve Centrale Boerenleenbank Het Bestuur: A. N. FLESKENS, Voorzitter Mr. V. G. G. M. DUBOIS, Secretaris De Raad van Toezicht: Mr. TH. J. H. AQUARIUS, President

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1931 | | pagina 1