MAAN DE LI) KSC HE MEDEDEEUNGEN No. 180. JULI 1931. VAN DE COÖPERATIEVE CENTRALE BOERENLEENBANK TE EINDHOVEN Beleefd verzoeken wij de Boerenleenbanken, die haar meening in zake de pensioenregeling voor de kassiers onzer plaatses lijke Boerenleenbanken nog niet hebben kenbaar gemaakt door middel van de in Juni jl. gezonden biljetten, dit alsnog ten spoedigste te doen.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1931 | | pagina 1