MAANDELIJKSCHE MEDEDEELINGEN No. 177.-J-v- APRIL 1931. VAN DE COÖPERATIEVE CENTRALE BOERENLEENBANK TE EINDHOVEN Rentewijziging bij de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank. Eindhoven, 20 April 1931. Aqn onze aangesloten Boerenleenbanken. L. S. Sedert 1926 wordt door onze Centrale aan de aange* sloten Boerenleenbanken vergoed; voor direct opvorderbaar geld: 334%; voor deposito met 6 maanden opzegging: 3%%; voor deposito met 1 jaar opzegging: 4%; terwijl als debetrente wordt gevorderd: 4%. In verband met den lagen algemeenen rentestandaard hebben wij besloten tot de volgende wijzigingen over te gaan: a. DIRECT OPVORDERBAAR GELD: 3%, ingaand 1 Juli 1931. b. DEPOSITO MET 6 MAANDEN OPZEGGING: 3y2%, ingaand 1 Juli 1931 voor zoover 'het nieuwe deposito's bes treft. Voor thans reeds bij onze Centrale bestaande depos sito's wordt de oude rente van 3%% vergoed tot 31 Des cember 1931. c. DEPOSITO MET 1 JAAR OPZEGGING: 3%%, ingaand 1 Juli 1931 voor zoover het nieuwe deposito's betreft. Voor thans reeds bij onze Centrale bestaande deposito s wordt de rente van 4% vergoed tot 30 Juni 1932. d. DEBETRENTE: 3J4%, ingaand 1 Juli 1931.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1931 | | pagina 1