MAANDELIJKSCHE MEDEDEELINGEN No. 176. MAART 1931. VAN DE COÖPERATIEVE CENTRALE BOERENLEENBANK TE EINDHOVEN EINDHOVEN, 17 Maart 1931. Aan de Besturen van onze aangesloten Boerenleenbanken. M. H„ Wij hebben de eer U mede te deelen, dat de heer E. J. M. KESSELS, Directeur van de Coöperatieve Gen* trale Boerenleenbank te Eindhoven, op medisch advies, wegens overspanning, eenigen tijd rust moet nemen, en diensvolgens verlof heeft aangevraagd en verkregen. Zoolang dit verlof duurt, is het wenschelijk dat in de vervanging van dezen Directeur voorzien worde. De Heer A. N. FLESKENS, Voorzitter van het Be* stuur, is bereid gevonden, om zich met de waarneming van deze directeursfunctie tijdelijk te belasten. Daarom wordt volgens art. 15 sub 4 der statuten, onder goedkeuring van den Raad van Toezicht, aan den Heer A. N. FLESKENS tot nader bericht dezelfde pro* euratie verleend, als aan de Directeuren gegeven is. Het Bestuur: A. N. FLESKENS, Voorzitter. Mr. V. G. G. M. DUBOIS, Seer, De Raad van Toezicht: Mr. TH. J. H. AQUARIUS, President

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1931 | | pagina 1