INHOUD DER MEDEDEELINGEN. JanuariDecember 1931. (Nrs. 174—185. Blz. 2269—2500). Bladz. Aardappelmeelindustrie. Crediet aan de 2307, 2333 Afbetalings* of huurkoopsysteem2427 Algemeene Vergadering Coöp. Centr. Boerenleenbank 8 Juni 1931 2357 Belastingambtenaren. Inzage boeken door 2354 Belegging van gelden. Voorzichtigheid bij 2407 België. Het Landbouwcrediet in 2430 Belgischen Boerenbond. Middencredietkas van den 2430 Boerenhypotheekbank. Kort Verslag Alg. Vergadering 8 Juni 1931 2388 Aflosbaarstelling der 5% pandbrieven van de 2314 Uitloting van pandbrieven der 2345 Verlies* en winstrekening over 1930 2312 Borgmaatschappij van den Nederlandschen Boeren* bond. Verslag der Algemeene Vergadering 8 April 1931 2347 Communisme. De landbouwende bevolking en het 2397, 2495 Controle. De jaarlijksche op de spaar*, voorschot* en loopende*rekeningboekjes2469 Coöp. Centrale Boerenleenbank. Kort Verslag Alg Vergadering 1931 2373, 2460 Verlies* en winstrekening over 1930 2310 Crisis en Landbouwcrediet Zie op Landbouwcrediet. Dagboekafsluiting per 31 December2469 Deposito's. Alleen de eigen der lokale Banken aan de Centrale doorgeven2343 Dividenden. Boerenhypotheekbank2392 Borgmij. van den Nederl. Boerenbond 2392 Coöp. Centrale Boerenleenbank2392 Nederlandsche Landbouwbank2392 Duitschland. De rente bij de Centrale Boerenleenban* ken in 2454

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1931 | | pagina 1