MAANDELIJKSCHE MEDEDEELINGEN No. 12! JULI 1926. VAN DE COÖPERATIEVE CENTRALE BOERENLEENBANK TE EINDHOVEN Commissie in zake kassierssalarissen. Volgens toezegging op de laatste Algemeene Vers gadering is door het Bestuur der Centrale Boerenleens bank eene Commissie benoemd in zake kassierssalariss sen, bestaande uit de volgende heeren: H. Clumpkens, Directeur der Boerenleenbank te Swals men; J. Gielen, Directeur der Boerenleenbank te OudepV bosch; P. v. d. Salm, Directeur der Boerenleenbank te Rijswijk; E. H. H. Thuis, Directeur der Boerenleenbank te Didam; G. L. Veltkamp, Directeur der Boerenleens bank te Denekamp; J. Althof, Kassier der Boerenleens bank te Heeten; A. W. F. Jonkergouw, Kassier der Boes renleenbank te Overschie; C. Roncken, Kassier dei- Boerenleenbank te Arcen; H. v. Stiphout, Kassier der Boerenleenbank te Woensel; J. Th. Wolters, Kassier der Boerenleenbaijk te Groenlo. A. N. Fleskens^ Voorzitter van het Bestuur der Coöp.. Centr. Boerenleenbank. Mr. Th. A^J. Aquarius, President v. d. Raad van Toezicht der Coöp. Centr. Boerenleenbank. Mr. V. G. G. M. Dubois, Secretaris van het Bestuur der Coöp. Centr. Boerenleenbank.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1926 | | pagina 1