MAANDELIJKSCHE MEDEDEELINGEN No. 117. MAART 1926. VAN DE COÖPERATIEVE CENTRALE BOERENLEENBANK TE EINDHOVEN De watersnood en de brandkasten* Wij verzoeken de heeren Kassiers, die bij den watersnood betrokken zijn of geweest zijn en wier brandkast gedurende korter of langer tijd in het water heeft gestaan, ons hiervan kennis te geven onder opgave van het merk der kast. Wij zullen dan onverwijld maatregelen nemen, om eventueel de bekomen schade te doen her stellen of de kast door een nieuwe te doen ver vangen. Het verdient aanbeveling, deze opgave zonder uitstel te doen, opdat zonder tijdverlies en met de minst mogelijke kosten door vermijding van afzonderlijke reizen een deskundig onder zoek kan plaats hebben.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1926 | | pagina 1