MAANDELIJKSCHE MEDEDEELINGEN No. 116. FEBRUARI 1926. VAN DE COÖPERATIEVE CENTRALE BOERENLEENBANK TE EINDHOVEN N. V. Boercn-Hypotheekbank. EINDHOVEN, 20 Februari 1926. L. S. In de Bestuursvergadering van 8 Februari j.I. werden aflosbaar gesteld alle nog uitstaande 5l/.% pandbrieven, Serie H., groot 1000. 5Vz% pandbrieven, Serie J., groot 500. a pari betaalbaar per 1 April 1926, met bijbetaling van drie maanden rente, zoodat wordt uitbetaald f 1013.75 voor een pandbrief van 1000. j 506.87 voor een pandbrief van 500. bij de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank te Eind= hoven, de Nederlandsche Landbouwbank te Amsterdam en de Twentsche Bank te Amsterdam. De rente op deze pandbrieven houdt op te loopen 1 April 1926. De «houders van deze 51U% pandbrieven kunnen hunne stukken reeds vanaf heden verzilveren tegen de genoemde bedragen van 1013.75 en 506.87, indien zij hiervoor in de plaats nemen 5% pandbrieven, welke alleen voor hen tot dien datum beschikbaar worden gesteld, onder bijberekening van de op deze stukken opgeloopen rente vanaf 1 Januari 1926; voor een 5

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1926 | | pagina 1