n MEDEDEELINGEN MAANDELIJKSCHE i'ïK'! 1 wmBSMM&m r u VAN DE COÖPERATIEVE CENTRALE BOERENLEENBANK TE EINDHOVEN Vlf ,11 No. 102. DECEMBER 1924. Inbraken bij de Boerenleenbanken en de Kassiers. Naar aanleiding van de inbraak bij den Kassier dei- Boerenleenbank te Apeldoorn, bij welke gelegenheid 3000.ontvreemd werd, vroegen wij de aandacht voor de geldelijke schade, welke de Boerenleenbank op zulke wijze kan lijden, en stelden wij de vraag: Is uwe Boes renleenbank tegen inbraak verzekerd? Thans willen wij het geval van Apeldoorn van den kant van den kassier en diens familie beschouwen. Bij iederen kassier eener Boerenleenbank is een brandkast, waarin geld of geldswaardige papieren bes waard worden. Dat weet eenieder, dus ook degenen, die op diefstal en roof zinnen. Door zijn ambt is dientens gevolge een kassier eener Boerenleenbank eerder het mikpunt van een dief of roover, dan een ander lid eener Boerenleenbank, en juist omdat hij kassier is, zal hij eerder bezoek van onverlaten krijgen, dan een ander. Nu gaan wel gewoonlijk de dieven op de vlucht, als zij onraad hooren, en de kassier of een zijner families leden wakker wordt, maar het geval van Apeldoorn leert toch, dat een kassier ook persoonlijk het slachtoffer kan worden van inbrekers. Bij den inbraak te Apeldoorn is de kassier er, geluks kig, betrekkelijk goed afgekomen. Maar het had ook veel erger kunnen wezen; indertijd, bij eene inbraak in eene zuivelfabriek werd de directeur gedood. Veronderstel, dat bij een inbraak de kassier eener

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1924 | | pagina 1