868 -II. Coupons van effecten, behoorende aan leden of nietdeden der Boerenleenbank worden bij inwisseling op de Centrale Bank in de boeken der plaatselijke Boe* renleenbank geboekt als volgt: In het Dagboek. Op naam der Centrale bank in de kolommen 5 en 9; 10 en 13. In de kolom „Aanmerkingen" worden ze nader om* schreven. In het Grootboek III. Op de rekening der Centrale Bank in het Debet (D). Het bedrag wordt daarna aan den rechthebbende uitbetaald. Heeft de rechthebbende een rekening bij de plaatse* lijke Boerenleenbank en wenscht hij het bedrag daarop geboekt te hebben, dan wordt het bedrag niet uitbe* taald maar op naam van den rechthebbende in het Dag* boek en op zijn rekening in het Grootboek geboekt, alsof het door hem in de Boerenleenbank is gestort. In het Dagboek dus in de kolommen 5 en 6, indien het een spaarrekening, in de kolommen 5 en 7, indien het een voorschotrekening, in de kolommen 5 en 8, indien het een loopende rekening is. Boeking en(of) uitbetaling van couponwaarden, waar' omtrent twijfel bestaat, dienen te worden uitgesteld totdat de Centrale Bank bericht van crediteering heeft gezonden. Viering van het 25-jarig bestaan der Coöp. Centrale Boerenleenbank. In de vorige aflevering der Mededeelingen werd ver* slag gegeven van de viering van het Zilveren Jubilé der Centrale Boerenleenbank. Wegens plaatsgebrek echter moest een overzicht van het gesprokene bij den Feest* maaltijd tot dit nummer verschoven worden.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1924 | | pagina 4