MEDEDEELINGEN MAANDELIJKSCHE VAN DE COÖPERATIEVE CENTRALE BOERENLEENBANK TE EINDHOVEN No. 94. APRIL 1924. Verlies- en winstrekening over 1923 van de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank. Met genoegen zullen de aangesloten boerenleenbanken vernemen, dat de Coöp. Centrale Boerenleenbank over 1923, evenals de voorgaande jaren, goede resultaten be* reikt heeft, zelfs was de bedrijfswinst grooter dan het vorige jaar. In 1922 was er een koerswinst op effecten van 519.000; over 1923 is er een koersverlies van 233.000, welk bedrag werd afgeschreven van de daarvoor ge» vormde koersreserve. 1erlies- en Winstrekening. Baten. Rente 672.602.59 Provisiën 37.228.19 Winstaandeel Boerenhypotheekbank 1.500.53 Totaal 711.331.31 Lasten. Onkosten 162.807.47 Afschrijving meubilair 4.825.10 Afschrijving gebouwen 1.600. Bijdrage pensioenfonds 25.000. Reserve landbouwdebiteuren 200.000. Winst 317.098.74 Totaal 711.331.31

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1924 | | pagina 1