752 zitter van den Boerenbond afdeeling Afferden=Deest, en vanaf de oprichting (22 Februari 1912) voorzitter van de Coöperatieve Vereeniging de Tabankshandel genaamd „de Tabaksplant". Het was hem een genoegen de belangen van deze vereenigingen te behartigen. Hij ruste m vrede. PETRUS PAULUS VERHAEGEN Den 22 December jl. overleed plotseling de heer Petrus Paulus Verhaegen, wonende te Terhole. De overledene was zeer geacht in zijne omgeving, en heeft zich zeer verdienstelijk gemaakt in vele bestuurs» functies. Hij kas lid van het R.K. Kerkbestuur, lid van het Bestuur der Boerenleenbank, Voorzitter van de afdees ling van den N .C. Boerenbond, lid van het Bestuur der R.K. Landbouwwinterschool te Hulst, Secretaris=pen« ningmeester van de Commissie van aankoop van kunsts mest, bestuurslid der Fanfare, enz. De geachte overledene heeft voor zijn gezin en voor de maatschappij gewerkt, zoolang het voor hem dag was; en zijn zware taak heeft hij steeds met ijver en nauwgezetheid vervuld, zoodat wij verwachten mogen, dat hij het loon in den Hemel niet missen zal. Hij ruste in vrede. J. F. ROMBAUTS Den 3 Januari 1924 overleed te Luijksgestel in den ouderdom van 67 jaren de Heer J. F. Rombauts vanaf de oprichting in 1911 President van den Raad van Toe* zicht der Boerenleenbank. De overledene was tevens lid van het R. K. Kerk* bestuur en vele jaren lid van den Gemeenteraad en Wet* houder. Al deze functies vervulde hij met liefde en on= verdroten ijver en ontbrak hoogstzelden op de vergade* ringen. Hij ruste in vrede.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1924 | | pagina 26