INHOUD DER MEDEDEELINGEN. 802 773 853 766 804 889 903 833 818 860 926 937 841 886 868 819 785 945 916 903 737 Nieuwe reeks. JanuariDecember 1924. (Nrs. 91—102. Blz. 737—968.) Algemeene Vergadering Coöp. Centr. Boerenleenbank 23 Juni 1924 792, Amerika. De gevolgen van het gemis aan Boerenleen» banken in Aquarius. Mr. Th. J. H België. Het Landbouwcrediet in Belgischen Boerenbond. Middencredietkas van den Belgische Postspaarbank. Wat de ons leert. Boeking van coupons bij inwisseling867, Boerenhypotheekbank. Kort verslag Algemeene Vers gadering 23 Juni 1924 Omwisseling van 4% in 5% pandbrieven Boerenleenbanken volgens het systeem Raiffeisen door Th. IJ. A. M. van der Marck Borgen. Totaal der verplichtingen van schuldenaren en Controle. De jaarlijksche op de spaar», voorschot» en loopende rekeningboekjes Coöp. Centr. Boerenleenbank. Feestvergadering 24 Juni 1924. 792, Foto's der feestzaal Het zilveren Feest der 801, 836, Kort verslag Algemeene Vergadering 23 Juni 1924 -Verlies» en Winstrekening over 1923 Coöp. Centrale Land» en Tuinbouwbank te Alkmaar. Couponbladen van in onderpand gegeven effecten Coupons. Boeking van bij inwisseling 867, Credieten in loopende rekening. Duur en jaarlijksche vermindering van Blz.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1924 | | pagina 1