705 liefde, maar nog niet met de noodige kennis de boeren® leenbanken moesten besturen en de boekhouding in orde houden. En eindelijk heeft ook de Centrale Boerenleenbank de verdere propaganda gevoerd, en er veel toe bijgedragen, dat de boerenleenbanken naar verhouding in ons land thans zóó talrijk zijn, als wellicht nergens ter wereld. Nemen wij de twee Zuidelijke provincies: Noord®Brabant telt 174 burgerlijke gemeenten en 210 boerenleenbanken. Limburg telt 121 burgerlijke gemeenten en 147 boe® renleenbanken. Het aantal boerenleenbanken, die zich bij de Centrale Bank van Eindhoven aansloten, nam geleidelijk toe. De aangesloten boerenleenbanken bedroegen: in 1899 33 boerenleenb. in 1912 346 1900 46 1913 363 1901 62 1914 378 1902 80 1915 386 1903 104 1916 409 1904 132 1917 423 1905 154 1918 436 1906 190 1919 469 1907 216 1920 490 1908 237 1921 501 1909 263 1922 508 1910 283 1923 515 1911 610 Hoe de aangesloten boerenleenbanken zich in deze 25 jaren ontwikkeld hebben, leeren ons de volgende Sta® tistieken. Waarvan 195 aangesloten bij de Centrale Boerenleenbank van Eindhoven en 15 bij die van Utrecht.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1923 | | pagina 5