MEDEDEELINGEN VAN DE COÖPERATIEVE CENTRALE BOERENLEENBANK TE EINDHOVEN Vijf en twintig-jarig bestaan der Coöperatieve Centrale Boerenleenbank te Eindhoven. 1898 5 December 1923 Den 5en December a.s. zal het 25 jaar geleden zijn, dat de Coöp. Centrale Boerenleenbank, gevestigd te Eindhoven, werd opgericht. Een dag van dankbaarheid. Dankbaarheid jegens den goeden God, die het kleine plantje, op Nederlandschen bodem overgebracht, heeft doen opgroeien tot een boom, waaronder duizenden en duizenden bescherming en rust hebben gevonden. Maar ook dankbaarheid jegens de werkers van de eerste uren, die, uit christelijke liefde, dagen en zélfs halve nachten besteed hebben zonder eenig eigenbelang om de boerenleenbanken te vestigen en de Centrale Boerenleenbank tot stand te brengen. Hoe gaarne zouden wij die lange rij van verdienste* lijke mannen hier voor onze geestesoogen laten voorbij* gaan; hoe velen zouden wij er vinden, die krachtig mede* geholpen hebben, zonder voor de algemeenheid op den voorgrond te treden. Maar het is ondoenlijk hen allen op te sommen. God heeft hunne goede werken gezien, en de meesten hunner zullen, wij zijn er zeker van, hun loon reeds ontvangen hebben in betere gewesten. De dood immers heeft een groote bres geschoten in de ge* lederen dier veteranen, want van de leden van het Be* stuur en van den Raad van Toezicht, in de eerste ver* gadering gekozen, zijn er nog maar twee in leven.1) De heer H. Pijls, burgemeester van Schinnen, en lid van het Bestuur der Centrale Boerenleenbank en de Zeereerw. Heer M. Sou» ren, van 18981901 lid van den Raad van Toezicht. No. 89 NOVEMBER 1923. S

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1923 | | pagina 1