719 Hiervan werden er 980 terugbetaald, 68 in 1922. De buitengewone afkortingen ten getale van 1.379 bes reiken een totaal bedrag van 4.201.214.61 fr. Saldo der leeningen grondcrediet op 31 December 1922: 5.425.985.22 fr. (Wordt vervolgd) Memorieboek. N. F. POMPEN, t Te Maren overleed de Heer Nioclaas Franciscus Pom« pen, Burgemeester der gemeente Alem, Maren en Kes» sel, en sedert 1906 lid van den Raad van Toezicht der Boerenleenbank aldaar. De overledene stelde steeds het grootste belang in de zaken der Leenbank en bezocht trouw de vergaderingen, alwaar zijn adviezen zeer op prijs gesteld werden. De heer Pompen was ook Voor« zitter der plaatselijke Veeverzekering en Secretaris der Hengstenassociatie „Maasland". Niemand kwam ooit tevergeefs bij hem om raad of hulp; het was hem een genoegen de belangen van al zijn gemeentenaren naar best vermogen te dienen. Hij ruste in vrede. P. VAN DE WEYGAART. Den 16 October overleed te Fijnaart de Heer Petrus van de Weygaart, Secretaris van het R. K. Kerkbestuur en H. Familie. Vanaf de oprichting was hij lid van den Raad van Toezicht der Boerenleenbank, welks vergade* ringen hij trouw bijwoonde. Zijn aandenken zal steeds in dankbare herinnering blijven. Hij ruste in vrede.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1923 | | pagina 19