Het Landbouwcrediet in België» III. (vervolg van bladz. 697.) 7. Leeningen op Grondkrediet. In het jaar 1922 werd 921.600 fr. uitgeleend, te ver» deelen over 74 leeningen: 1. Door bemiddeling der plaatselijke kassen: 52 voor 561.700 fr. 2. Rechtstreeks door de Middens kredietkas: 22 voor 359.900 fr. Samen: 74 voor 921.600 fr. Volgens het bedrag komen die leeningen in deze orde: Sinds haar ontstaan heeft de afdeeling grondkrediet de volgende leeningen toegestaan: Door de kassen1.136 voor 7.897.395 fr. Rechtstreeks579 voor 4.528.660 fr. Samen: 1.715 voor 12.426.055 fr. 718 LEENINGEN RECHTSTREEK- BEDRAG DOOR BEMIDDELING DER SCHE PLAATSELIJKE KASSEN LEENINGEN Van 1 tot 1.000 fr. 1 1.001 2.000 fr. 4 2.001 3.000 fr. 6 1 3 001 4.000 fr. 6 4.001 5.000 fr. 6 2 5.001 10.000 fr. 14 7 10.001 20.000 fr. 9 4 20.001 30.000 fr. 4 4 Boven de 30.000 fr. 3 3 52 22

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1923 | | pagina 18