MEDEDEELINGEN No. 87. SEPTEMBER 1923. "VAN DE COÖPERATIEVE CENTRALE BOERENLEENBANK TE EINDHOVEN Eendracht maakt macht. Het als van den dood opgestane Oostenrijk begint te herleven, en de duizenden landbouwvereenigingen hebs ben zich weerom aaneengesloten in éénen grooten Bond, het Zentralgenossenschaftsverband für das landwirts schaftliche Genossenschaftswesen in Oesterreich. In het eerste nummer van het nieuwe Orgaan van dezen Bond schrijft de Generalanwalt Bauchingev: „Rustig blikt het Oostenrijksch landbouwvereenigingss „wezen in de toekomst. Niets kan het op zijn zegetocht „weerhouden, zoolang het zelf aan 't werk blijft. „Evenals de Staatskanselier Mgr. Seipel door zijn vers „trouwen in Oostenrijks toekomst, Oostenrijk heeft ges „red, en de verwonderde blikken der wereld op ons „reeds stervend vaderland heeft gericht, en voor ons „Land de hoogachting van geheel de wereld veroverd „heeft, zoo zal ook het landbouwvereenigingsleven in „Oostenrijk onverwoestbaar zijn, en slechts dan ten „gronde gaan als het zich zelf vermoordt. „Eendracht alléén maakt macht, zij daarom de ziel „van ons vereenigingswezen en de zinspreuk van ons „Orgaan." Deze woorden, welke moed zullen geven aan de ops levende landbouwvereenigingen in Oostenrijk, mogen ook ver over de Oostenrijksche grenzen gehoord wors den, omdat zij zoo waar zijn. Het vereenigingsleven, vooral onder de landbouwende bevolking, is zoo sterk en machtig, omdat de christelijke geest van onderlinge liefde op het land wel het sterkst

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1923 | | pagina 1