588 Wij krijgen dus: Winst265.248.72 Reserve 10%v 26.524.87 Blijft 238.723.85 Dividend: 6% van 1.527.000 (over 12 mnd.) 9162. 6% van 535.000 (over 4 mnd.) 1070. 10.232.- 228.491.85 Waarvan: 85% aan Reservefonds194.218.07 10% aan Gemeenschappelijke Reserve 22.849.19 5% ter beschikking van de Alg. Verg. 11.424.59 Zoodat aan de Reserve kan worden toegevoegd: 26.524.87 194.218.07 220.742.94 Op 31 Dec. 1922 bedroeg de Reserve van de Centrale Boerenleenbank: Gewoon Reservefonds 1.114.717.55 Gemeenschappelijke Reserve122.480.95 ReservesCrisisfonds180.922.12 Totaal 1.418.120.62 Reserve over 1922 220.742.94 Gemeenschappelijke Reserve over 1922 22.849.19 Reserve voor koersverschillen 500.000.— ƒ2.161.712.75 De totale Reserve der Centrale Boerenleenbank be< draagt dus meer dan 2.160.000. Reserve na de winst- verdeeling.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1923 | | pagina 4