MEDEDEELINGEN No. 82. APRIL 1923. VAN DE COÖPERATIEVE CENTRALE BOERENLEENBANK TE EINDHOVEN Verlies- en winstrekening over 1922 van de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank. Met voldoening zullen de aangesloten boerenleem banken vernemen, dat de Coöp. Centrale Boerenleem bank over 1922 weêrom een goed resutlaat te boeken heeft. Dit goede resultaat is op de eerste plaats te danken aan onze aangesloten boerenleenbanken, die in staat waren groote bedragen aan de Centrale Boerenleenbank toe te vertrouwen, waardoor rente^winst kon worden gemaakt; en dan aan de stijging van het effectenfonds, dat aanzienlijk in waarde vermeerderde. Wij laten hier de Verliesen Winstrekening over 1922 volgen, met de bemerking, dat de cijfers nog wel niet definitief zijn vastgesteld, maar dat ^toch een verschil van eenige beteekenis is uitgesloten,- BATEN. Koerswinst effecten Rente Provisiën, deelname in Syndicaten enz. Vergoeding Boeremhypotheekbank 519.767.55 583.205.99 33.797.82 894.81 LASTEN. Onkosten Bijdrage Pensioenfonds Afschrijving gebouwen Reserve Landbouwdebiteuren Reserve effectenkoersverschillen Winst 1.137.666.17 145.817.45 25.000.— 1.600.— 200.000.— 500.000.— 265.248.72 1.137.666.17

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1923 | | pagina 1