in het Jaar van de Coöperatie of juist niet? de kwestie Naam: Angelique Jansen Functie: Directievoorzitter Waar: Rabobank Valkenswaard en Waalre "Ik vind het waardevol dat er vanuit de VN aandacht is voor de ondernemersvorm coö peratie. Het gedachtegoed van 'samen bereik je meer dan alleen past natuurlijk erg bij de huidige macrotrends. Binnen Rabobank vormt het onze basis. Onze concurrenten stellen 'de klant centraal'; wij stellen 'de mens centraal' door onze actieve lokale en interna tionale opstelling. Dat is ons onderscheidend vermogen en daar ben ik erg trots op! Toeval lig viert Rabobank Valkenswaard en Waalre in 2012 haar 100-jarig jubileum, dus dat valt mooi samen. Een voorbeeld is dat wij samen met enkele buurtbanken via Rabo Foundation een project steunen voor melkveehouders in Bandung Khidul, West-Java; wij willen in 2012 met enkele melkveehouders uit ons werkge bied een actie opzetten waarin de kennis en expertise van deze leden wordt gedeeld met de melkveehouders in West-Java om hen verder te helpen - en dus niet alleen financieel. Ook het jubileum grijpen we aan om de voor delen van de coöperatie toe te lichten. Maar in beginsel ben ik er geen voorstander van om in 2012 enorm uit te pakken als lokale bank. We besteden doorlopend aandacht aan de coöperatie. En dat moeten we blijven doen, ook na 2012." Naam: Migchel Dirksen Functie: Directievoorzitter Waar: Rabobank Noord Gooiland "Als Rabobank zijn we onderscheidend met onze coöperatieve structuur. In een jaar dat is uitgeroepen tot Jaar van de Coöperatie is het goed dit extra onder de aandacht te brengen. Hierbij vind ik het van belang dat we benadrukken dat dit niet eenmalig is. We haken in op activiteiten die we al jaren doen en ook in de toekomst blijven doen. Daarnaast is het, gezien het imago van de bancaire sector, goed om ons in zo'n jaar extra te profileren als een coöperatie. Naast bestaande succesnummers als de fietstocht door het Gooi en een jaarkalender samengesteld door leden, heeft Rabobank Noord Gooiland een speciale ledenwebsite met een jaaragenda. Hierin zien leden en klanten alle voor 2012 geplande activiteiten. Op deze manier streven we ernaar continu het Jaar van de Coöperatie terug te laten komen." Naam: Wim Bens Functie: Directievoorzitter Waar: Rabobank Uden Veghel "De term 'uitpakken' impliceert een feestje, maar dat is geen doel op zich. Het Jaar van de Coöperatie biedt een mooie kans om onze coöperatieve aard en wijze van handelen extra onder de aandacht te brengen bij medewerkers, leden en klanten. Een uniek momentum, dat lokaal versterkt kan worden. Want daar wordt het principe 'samen bereik je meer dan alleen' iedere dag in de praktijk gebracht. Als Rabobank Uden Veghel geven we hier in 2012 invulling aan door het organi seren van een Kennisweek over 'Voeding en Gezondheid' en een ledenontmoe- tingsfestival. Met de Kennisweek bieden wij bedrijven uit de regio een podium om onze streek als een jood-regio te presenteren. Tijdens het ledenontmoe- tingsfestival staan onze leden centraal en geven we invulling aan drie maatschap pelijke thema's. Op deze manier willen wij 'uitpakken?' Wilt u ook reageren op deze stelling of wilt u een onderwerp ter discussie stellen, mail dan naar: bankinbeweging@rn.rabobank.nl BANK IN BEWEGING 5

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank in Beweging' | 2011 | | pagina 5